top of page
Villkor för tjänster

Beställning av fotografering

1. Avtal om fotografering träffas mellan beställaren av fotograferingen (nedan kallad kunden) och Ted Stridh, enskild näringsidkare (nedan kallad "fotografen"), I vissa fall omfattas även tredje person av detta avtal. Det kan röra sig om personer som utnyttjar tjänst som beställts av annan, exempelvis presentkort. Dessa kunder anses även i dessa fall vara kunder.

2. Vid beställning av fotografering ska kunden offereras ett pris av fotografen. Detta pris är den totala kostnaden som ska betalas för tjänsten. Överenskommet pris är det totala priset som kunden ska betala. Betalning sker via faktura inom 15 dagar. I de fall kunden beställer tilläggstjänster (som exempelvis extra fotokopior, album, etc.) tillkommer denna kostnad utöver priset för själva fotograferingen.

3. Avbeställning av tjänst. Om kunden önskar avbeställa eller boka om en bokad tid för fotografering ska detta ske senast 24 timmar före överenskommen tid, annars kommer ordinarie taxa att debiteras. Om fotografen inte kan fullfölja uppdraget inom utsatt tid ska ny tid erbjudas utan extra kostnad. Fotografen kan även välja att avboka ett uppdrag oavsett anledning. Erlagt belopp ska då återbetalas till kunden inom 15 dagar.

4. Användning av fotografier

Kunden får vid beställning av tjänsten ett antal digitala kopior (samt i vissa fall fysiska kopior). Dessa kan användas fritt för privat bruk (publicering på sociala medier, delning med släkt och vänner, osv.). För annan användning behövs tillstånd från fotografen. Annan användning än för privat bruk kan medföra extra kostnader för kunden.

Fotografen får tillstånd av kunden att lagra bilderna digitalt i enlighet med GDPR och även publicera bilderna på www.tedstridh.nu. Exempelvis kommer kunden att kunna ladda ner sina bilder digitalt från hemsidans kundzon.

5. Presentkort

I de fall kunden kör ett presentkort kan dessa användas av mottagaren för utnyttjande av den tjänst som framgår på presentkortet. Presentkortet är giltigt en gång och kan växlas in mot exempelvis en gravidfotografering eller en bröllopsfotografering. Värdet på presentkortet motsvarar vad den ordinarie tjänsten kostar att köpa.

Gävle 2022-01-01

bottom of page