top of page

Datorservice

Jag har under ett flertal år arbetat med att utbilda människor inom data och IT. I nuläget driver jag exempelvis både nybörjar- och fortsättningskurser i datoranvändning (Windows) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Av den anledningen erbjuder jag såväl datorsupport som datorservice. 

Exempel på tjänster inom datorservice:

  • Borttagning av oönskad programvara (virus, etc.)

  • Datasupport (online eller på plats i Gävle)

  • Felsökning

  • Servicearbete (byte av hårddisk, RAM-minne, etc.)

  • Återställning av förlorad data

bottom of page