top of page

Swedish Bonfire

bon_fire.jpg

Jag gillar den här bilden. Den är enkel. Bilden är full av kontrast. Eld. Mörker. Trädgrenarna tillsammans med människorna som samlats för att titta på elden skapar en häftig effekt.

Eld har alltid fascinerat oss och det är något som vi ofta försöker fånga på bild. Tyvärr är det inte alltid så enkelt, eftersom det starka ljuset kan bli för intensivt.

I detta foto har jag därför försökt att distansera mig lite från händelsernas centrum och försökt fokusera på kontrasten och låta det mörka bilda själva motivet.

Where is the photo taken?

bottom of page