top of page

Mount Etna

Mount Etna

Namnet Etna kommer ursprungligen från grekiskans αἴθω (aithō​) och betyder "Jag brinner". Eftersom ön Sicilien haft olika härskare genom historien finns flera namn på vulkanen, med olika influenser hämtade från både de arabiska och sicilianska språken. Men innebörden är densamma. 

Vulkanen är 3 350 meter hög och är Europas högsta, nu aktiva vulkan. Etna har regelbundna utbrott, varför den anses vara tämligen säker att besöka. Vulkanen är bland de mest övervakade i världen och sluttningarna är täckta med sensorer som kan ge en kort varning om ett förebådande utbrott.

Vart är fotot taget?

bottom of page